آشنایی با توابع echo و print در php

آشنایی با توابع echo و print در php

در php برای چاپ کردن مقادیر در خروجی، دو تابع echo و print تعریف شده است. این دو تابع تقریبا شبیه هم عمل می کنند ولی تفاوت خیلی کمی نیز با هم دارند. هر دوی این توابع، جزو توابع language construct هستند و می توانند با پرانتز یا بدون پرانتز استفاده شوند. تابع echo استفاده […]

بیشتر بخوانید

30 ژوئن,2020بدون دیدگاه