آشنایی با عملگرها در php

آشنایی با عملگرها در php

عملگر یا operator در operation ها یا expression ها استفاده می شوند. مثلا برای محاسبات ریاضی و یا ایجاد یک عبارت شرطی. عملگرها در php به 8 بخش قابل تقسیم اند: Arithmetic operators Assignment operators Comparison operators Increment/Decrement operators Logical operators String operators Array operators Conditional assignment operators   عملگرهای ریاضی یا Arithmetic operators عملگرهای […]

بیشتر بخوانید

18 دسامبر,2020بدون دیدگاه