آشنایی با دستور while و do-while در php

آشنایی با دستور while و do-while در php

دستور while ساده ترین نوع از حلقه ها در php می باشد. (حلقه ها برای اجرای چندباره کدها استفاده می شوند) با استفاده از دستور while می توانیم یک شرط پویا را تست کنیم و تا زمانی که آن شرط درست است، کدهای بلاک را اجرا نماییم:   دستور while هر بار که به انتهای […]

بیشتر بخوانید

5 ژانویه,2021بدون دیدگاه
آشنایی با دستور شرطی if else در php

آشنایی با دستور شرطی if else در php

دستور شرطی if یکی از دستورات پرکاربرد زبان برنامه نویسی php می باشد. زمانی که لازم باشد یک یا چند دستور تحت یک شرط مشخص اجرا شوند، از دستور if-else استفاده می کنیم. این دستور می تواند به سه شکل مورد استفاده قرار گیرد: دستور if دستور if-else دستور if-elseif-else دستور شرطی if زمانی که […]

بیشتر بخوانید

4 ژانویه,2021بدون دیدگاه