افزودن بخش اضافی به جدول “سفارش شما” در صفحه تسویه حساب

تاریخ: 12 دسامبر 2021

صفحه تسویه حساب ووکامرس دارای دو بخش اساسی است.

یکی از بخش ها شامل آدرس حمل و نقل می باشد و بخش دیگر شامل جدولی است که در آن مواردی مانند لیست محصولات سفارش داده شده، قیمت کل و فی ها، روش حمل و نقل و روش پرداخت و همچنین دکمه ثبت سفارش می باشد.

اگر بخواهیم یک بخش اضافی در این جدول داشته باشیم، می توانیم از هوک هایی که ووکامرس تدارک دیده است استفاده کنیم.

بخش های پیشفرض جدول “سفارش شما” در صفحه تسویه حساب

 1. لیست محصولات – products
 2. قیمت کل و فی ها – subtotal price and taxes and fees
 3. روش حمل – shipping method
 4. قیمت کل – total price
 5. روش پرداخت – payment method
 6. دکمه ثبت سفارش – place order button
بخش های پیشفرض جدول "سفارش شما" در صفحه تسویه حساب

بخش های پیشفرض جدول “سفارش شما” در صفحه تسویه حساب

 

افزودن بخش اضافی به زیر عنوان سفارش شما

اگر بخواهیم زیر عنوان سفارش شما در صفحه تسویه حساب، یک بخشی اضافه کنیم، کافیست از اکشن woocommerce_checkout_before_order_review استفاده کنیم:

function action_woocommerce_checkout_before_order_review() {
   echo 'Biawp is the best plugin development center';
};

add_action( 'woocommerce_checkout_before_order_review', 'action_woocommerce_checkout_before_order_review', 10, 0 );

 

افزودن بخش اضافی به زیر عنوان سفارش شما

افزودن بخش اضافی به زیر عنوان سفارش شما

 

افزودن بخش اضافی به بالای محصولات سفارش داده شده

اگر بخواهیم بالای محصولات سفارش داده شده در صفحه تسویه حساب، یک بخشی اضافه کنیم، کافیست از اکشن woocommerce_review_order_before_cart_contents استفاده کنیم:


function action_woocommerce_review_order_before_cart_contents() {
   echo '<tr><td colspan="2">Biawp is the best plugin development center</td></tr>';
};

add_action( 'woocommerce_review_order_before_cart_contents', 'action_woocommerce_review_order_before_cart_contents', 10, 0 );

 

نکته مهم: برای افزودن بخش اضافی به جدول محصولات تا انتهای قیمت کل، لازم است بخش ها را در تگ tr و td قرار دهیم وگرنه به صورت دابل اجرا می شوند.

افزودن بخش اضافی به بالای محصولات سفارش داده شده

افزودن بخش اضافی به بالای محصولات سفارش داده شده

 

افزودن بخش اضافی به پایین جدول محصولات سفارش داده شده

اگر بخواهیم پایین جدول محصولات سفارش داده شده و یا بالای قیمت جزء در صفحه تسویه حساب، یک بخشی اضافه کنیم، کافیست از اکشن woocommerce_review_order_after_cart_contents استفاده کنیم:


function action_woocommerce_review_order_after_cart_contents() {
   echo '<tr><td colspan="2">Biawp is the best plugin development center</td></tr>';
};

add_action( 'woocommerce_review_order_after_cart_contents', 'action_woocommerce_review_order_after_cart_contents', 10, 0 );

 

افزودن بخش اضافی به پایین جدول محصولات سفارش داده شده

افزودن بخش اضافی به پایین جدول محصولات سفارش داده شده

 

نکته: در دو بخش اخیر دیدیم که هوک ها را با محوریت محتوای cart که همان محصولات سفارش داده شده می باشد، در نظر گرفته است.

 

افزودن بخش اضافی به بالای روش حمل و نقل

اگر بخواهیم بالای روش حمل و نقل و یا پایین قیمت جزء در صفحه تسویه حساب، یک بخشی اضافه کنیم، کافیست از اکشن woocommerce_review_order_before_shipping استفاده کنیم:


function action_woocommerce_review_order_before_shipping() {
   echo '<tr><td colspan="2">Biawp is the best plugin development center</td></tr>';
};

add_action( 'woocommerce_review_order_before_shipping', 'action_woocommerce_review_order_before_shipping', 10, 0 );

 

افزودن بخش اضافی به بالای روش حمل و نقل

افزودن بخش اضافی به بالای روش حمل و نقل

 

افزودن بخش اضافی به پایین روش حمل و نقل

اگر بخواهیم پایین روش حمل و نقل و یا بالای قیمت کل در صفحه تسویه حساب، یک بخشی اضافه کنیم، کافیست از اکشن woocommerce_review_order_after_shipping استفاده کنیم:


function action_woocommerce_review_order_after_shipping() {
   echo '<tr><td colspan="2">Biawp is the best plugin development center</td></tr>';
};

add_action( 'woocommerce_review_order_after_shipping', 'action_woocommerce_review_order_after_shipping', 10, 0 );

افزودن بخش اضافی به پایین روش حمل و نقل

افزودن بخش اضافی به پایین روش حمل و نقل

 

افزودن بخش اضافی به بالای قیمت کل (همان پایین روش حمل و نقل)

اگر بخواهیم پایین روش حمل و نقل و یا بالای قیمت کل در صفحه تسویه حساب، یک بخشی اضافه کنیم، کافیست از اکشن woocommerce_review_order_before_order_total استفاده کنیم. این هوک کار همان هوک woocommerce_review_order_after_shipping را می کند:


function action_woocommerce_review_order_before_order_total() {
   echo '<tr><td colspan="2">Biawp is the best plugin development center</td></tr>';
};

add_action( 'woocommerce_review_order_before_order_total', 'action_woocommerce_review_order_before_order_total', 10, 0 );

افزودن بخش اضافی به بالای قیمت کل

افزودن بخش اضافی به بالای قیمت کل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


طراحی افزونه وردپرس