افزودن متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع add_metadata

تاریخ: 03 آذر 1398

تابع add_metadata یک تابع اساسی در api متادیتای وردپرس است که در فایل meta.php هسته قرار دارد. این تابع برای افزودن متا به آبجکت ها (نظیر پست، کامنت، یوزر، ترم) استفاده می شود. در صورت موفقیت مقدار meta_id جدید و در صورت شکست، false برگردانده می شود.

add_metadata( string $meta_type, int $object_id, string $meta_key, mixed $meta_value, bool $unique )

1- پارامتر meta_type

توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ذخیره آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت می باشد. این پارامتر می تواند رشته های post, user, comment و term را داشته باشد. (ضروری)

2- پارامتر object_id

این پارامتر آیدی آبجکت ما می باشد و یکی از ستون های جدول termmeta است و مشخص می کند که متای ما مربوط به کدام آبجکت می باشد. (ضروری)

3- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key ذخیره می گردد. (ضروری)

4- پارامتر meta_value

این پارامتر مشخص کننده مقدار متای ما است که در ستون meta_value ذخیره می گردد. (ضروری)

5- پارامتر unique

این مقدار برای چک کردن تکراری نبودن متا استفاده می شود. اگر true باشد، قبل از ذخیره کردن متا چک می کند که متایی با کلید و آبجکت آیدی ورودی موجود نباشد.

 

نکته مهم: برای افزودن متادیتا در وردپرس بهتر است از توابع اختصاصی آن استفاده کنیم که در آبجکت های پست تابع add_post_meta، در آبجکت های یوزر تابع add_user_meta ، در آبجکت های کامنت تابع add_comment_meta و در آبجکت های term تابع add_term_meta می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


طراحی افزونه وردپرس