استفاده از bool cast type برای ری فکتور کردن if-else

تاریخ: 11 اردیبهشت 1400

اگر بخواهیم یک دستور را چک کنیم که اگر true بود مقدار true و اگر false بود مقدار false برگردد. ممکن است از ساختار کنترلی if استفاده کنیم:

$result = 1;
if ($result) {
    echo true;
}
echo false; //output: 1

$result = 0;
if ($result) {
    echo true;
}
echo false; //output:

 

همچنین می توانستیم از ternary operator برای این کار استفاده کنیم:

$result = 1;
echo $result ? true : false; //output: 1

$result = 0;
echo $result ? true : false; //output:

 

روش جالب دیگر، cast کردن result$ با استفاده از کلمه کلیدی bool می باشد:

$result = 1;
echo (bool) $result; //output: 1

$result = 0;
echo (bool) $result; //output:

 

دیدگاهتان را بنویسید

طراحی افزونه وردپرس