به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term

با استفاده از تابع wp_update_term در وردپرس می توانیم اطلاعات یک term موجود را به روزرسانی کنیم. 1- پارامتر term_id توسط این پارامتر می توانیم آیدی term مدنظر خودمان را وارد نماییم. 2- ...

بیشتر بخوانید

افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term

برای افزودن term جدید در وردپرس، تابع wp_insert_term به وجود آمده است. در حالت کلی روند ایجاد یک term در وردپرس به صورت زیر می باشد: ابتدا term به جدول wp_terms و سپس به جدول wp_term_taxonomy وارد ...

بیشتر بخوانید

حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category

اگر بخواهیم یک term از نوع category (دسته های نوشته) را حذف کنیم و صرفا آیدی آن را داشته باشیم، می توانیم از تابع wp_delete_category استفاده نماییم. این تابع از تابع wp_delete_term برای اینکار ...

بیشتر بخوانید

حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term

اگر تصمیم داشته باشیم یکی از term های موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع wp_delete_term استفاده نماییم. زمانی که یک term را با این تابع حذف می کنیم، هم فرزندان این تابع حذف می شوند ...

بیشتر بخوانید

چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists

اگر بخواهیم بدانیم term مدنظر ما وجود دارد یا خیر، می توانیم از تابع term_exists استفاده نماییم. 1- پارامتر term در این پارامتر باید آیدی term، نام آن و یا نامک آن را وارد نماییم. 2- ...

بیشتر بخوانید

عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس

term ها در وردپرس مفهومی هستند که قابلیت داشتن متادیتا را دارند. (مانند کامنت ها، یوزرها و پست تایپ ها). جدول متادیتای term ها، جدول wp_termmeta می باشد و لیست متادیتاهای همه ی term ...

بیشتر بخوانید

حذف متادیتا در وردپرس با استفاده از meta_id

اگر meta_id یک متادیتا را داشته باشیم، با استفاده از تابع delete_metadata_by_mid می توانیم آن متادیتا را حذف نماییم. 1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد حذف کردن ...

بیشتر بخوانید

بروزرسانی متادیتا در وردپرس با استفاده از meta_id

در پست دریافت متادیتا با استفاده از meta_id توضیح دادیم که اگر meta_id یک متادیتا را داشته باشیم، می توانیم اطلاعات دیگر آن را نیز دریافت نماییم. همچنین عملیاتی مانند بروزرسانی ...

بیشتر بخوانید

دریافت متادیتا در وردپرس با استفاده از meta_id

اگر meta_id متای خودمان را داشته باشیم , آبجکت آیدی آن را نداشته باشیم، با استفاده از تابع get_metadata_by_mid هم می توانیم اطلاعات دیگر این متا را نیز دریافت نماییم. یک آبجکت حاوی ...

بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5