چک کردن وجود یا عدم وجود متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع metadata_exists

تاریخ: 25 نوامبر 2019

اگر نیاز شود بدانیم که متادیتای مدنظر ما وجود دارد یا خیر می توانیم از تابع metadata_exists استفاده کنیم.

metadata_exists( string $meta_type, int $object_id, string $meta_key )

1- پارامتر meta_type

توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد چک کردن آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت می باشد. این پارامتر می تواند رشته های post, user, comment و term را داشته باشد. (ضروری)

2- پارامتر object_id

این پارامتر آیدی آبجکت ما می باشد و یکی از ستون های جدول termmeta است و مشخص می کند که متای ما مربوط به کدام آبجکت می باشد. (ضروری)

3- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key وجود دارد (غیرضروری) .

 

اگر متای موردنظر ما وجود داشت مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را بر می گرداند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


طراحی افزونه وردپرس