حذف متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع delete_metadata

تاریخ: 25 نوامبر 2019

اگر بخواهیم یکی از متادیتاهای موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع delete_metadata استفاده نماییم.

 

delete_metadata( string $meta_type, int $object_id, string $meta_key, mixed $meta_value, bool $delete_all )

 

1- پارامتر meta_type

توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت می باشد. این پارامتر می تواند رشته های post, user, comment و term را داشته باشد. (ضروری)

2- پارامتر object_id

این پارامتر آیدی آبجکت ما می باشد و یکی از ستون های جدول termmeta است و مشخص می کند که متای ما مربوط به کدام آبجکت می باشد. (ضروری)

3- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key ذخیره می گردد. (ضروری)

4- پارامتر meta_value

این پارامتر مشخص کننده مقدار متای ما است که در ستون meta_value ذخیره می گردد. (غیرضروری)

5- پارامتر delete_all

اگر مقدار این پارامتر true باشد، تمام ردیف های جدول متای ما که کلید meta_key ورودی را دارند، بدون توجه به آبجکت آیدی آنها حذف می گردد. (غیرضروری)

 

نکته مهم: برای حذف متادیتا در وردپرس بهتر است از توابع اختصاصی آن استفاده کنیم که در آبجکت های پست تابع delete_post_meta، در آبجکت های یوزر تابع delete_user_meta ، در آبجکت های کامنت تابع delete_comment_meta و در آبجکت های term تابع delete_term_meta می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


طراحی افزونه وردپرس