دریافت متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع get_metadata

تاریخ: 04 آذر 1398

برای دریافت متادیتای مشخص می توانیم از تابع get_metadata استفاده نماییم.

get_metadata( string $meta_type, int $object_id, string $meta_key, bool $single )

1- پارامتر meta_type

توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت می باشد. این پارامتر می تواند رشته های post, user, comment و term را داشته باشد. (ضروری)

2- پارامتر object_id

این پارامتر آیدی آبجکت ما می باشد و یکی از ستون های جدول termmeta است و مشخص می کند که متای ما مربوط به کدام آبجکت می باشد. (ضروری)

3- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key وجود دارد (غیرضروری) . اگر این مقدار مشخص نشود، تمام متاهای آبجکت مشخص شده را برمی گرداند.

4- پارامتر single

اگر مقدار این پارامتر true باشد، فقط اولین متای مشخص شده با کلید meta_key ورودی را بر می گرداند. (به meta_key وابسته نیست)

 

این تابع آرایه ای عددی از متاهای سلکت شده را بر می گرداند.

نکته مهم: برای دریافت متادیتا در وردپرس بهتر است از توابع اختصاصی آن استفاده کنیم که در آبجکت های پست تابع get_post_meta، در آبجکت های یوزر تابع get_user_meta ، در آبجکت های کامنت تابع get_comment_meta و در آبجکت های term تابع get_term_meta می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


طراحی افزونه وردپرس