افزودن عنوان و توصیف اختصاصی برای CPT در وردپرس

تاریخ: 11 آبان 1399

ممکن است نیاز داشته باشیم برای یک کاستوم پیج تمپلیت (custom page template یا به اختصار CPT)، عنوان و توصیف اختصاصی داشته باشیم.

برای اینکار کافی است از قطعه کد زیر استفاده کنیم:

 
add_filter( 'document_title_parts', function( $title_parts_array ) 
{ 
  if ( is_page_template('custom.php') ) { 
    $title_parts_array['title'] = 'New Title'; 
    echo '<script>document.querySelector(\'meta[name="description"]\').setAttribute("content", "New Description");<script>;' 
  } 
    return $title_parts_array; 
  } 
); 

 

همچنین می توانیم کد زیر را در خود کاستوم پیج تمپلیت و قبل get_header قرار دهیم


function my_page_title() {
  echo '<script>document.querySelector(\'meta[name="description"]\').setAttribute("content", "New description2");</script>';
  return 'Your value is '; // add dynamic content to this title (if needed)
}
add_action( 'pre_get_document_title', 'my_page_title' );

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


طراحی افزونه وردپرس