ذخیره کاربر جدید با نام کاربری و ایمیل در وردپرس (بدون رمز عبور) با استفاده از تابع register_new_user

تاریخ: 07 آذر 1398

این تابع می تواند یک کاربر جدید با استفاده از نام کاربری و ایمیل بسازد. منتها رمز عبوری نمی گیرد. پس امکان لاگین برای کاربر وجود ندارد. این تابع می تواند کاربردهای متنوعی داشته باشد. مهم ترین استفاده آن هنگام ثبت نام در وردپرس است که کاربر پس از واردسازی نام کاربری و ایمیل، بتواند در صفحه مجزا و پس از بازگشت از ایمیل خود، رمز عبور خود را انتخاب کند.

در واقع این تابع برای احراز هویت قبل از ثبت نام استفاده می شود، مثلا احراز هویت ایمیلی (پیشفرض وردپرس) و یا احراز هویت پیامکی.

ممکن است فرآیند لاگین یک سایت صرفا با نام کاربری، ایمیل یا هر دو باشد و رمز عبور نخواهد. در اینصورت می توانیم ثبت نام را نیز بدون نیاز به رمز عبور هندل کنیم.

register_new_user( string $user_login, string $user_email );

پارامتر اول این تابع user_login یعنی نام کاربری کاربر و پارامتر دوم آن user_email یعنی ایمیل کاربر می باشد.

اگر کاربر جدید با موفقیت ذخیره گردید، آیدی آن کاربر برگردانده می شود و در صورت شکست، شی wp_error هندل می شود.

پاسخ دادن به transmit

  • طراحی افزونه وردپرس