بروزرسانی متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع update_metadata

تاریخ: 24 نوامبر 2019

این تابع تقریبا مشابه تابع add_metadata کار می کند با این تقاوت که اگر متا از قبل موجود باشد، آن را بروزرسانی می کند ولی اگر متا موجود نبود، با استفاده از تابع add_metadata آن را ایجاد می کند.

 

update_metadata( string $meta_type, int $object_id, string $meta_key, mixed $meta_value, mixed $prev_value )

1- پارامتر meta_type

توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت می باشد. این پارامتر می تواند رشته های post, user, comment و term را داشته باشد. (ضروری)

2- پارامتر object_id

این پارامتر آیدی آبجکت ما می باشد و یکی از ستون های جدول termmeta است و مشخص می کند که متای ما مربوط به کدام آبجکت می باشد. (ضروری)

3- پارامتر meta_key

این پارامتر مشخص کننده کلید متای ما است که در ستون meta_key ذخیره می گردد. (ضروری)

4- پارامتر meta_value

این پارامتر مشخص کننده مقدار جدید متای ما است که در ستون meta_value ذخیره می گردد. (ضروری)

5- پارامتر prev_value

اگر بخواهیم متایی با مقدار قبلی مشخص را بروز کنیم، از این پارامتر استفاده می کنیم. در واقع سه شرط در نظر گرفته می شود. اول آبجکت آیدی های یکسان، دوم کلیدهای یکسان و سوم مقدار یکسان. اگر متایی با این سه مشخصه یافت شد، مقدار جدید که پارامتر meta_value باشد با مقدار قبلی جایگزین می شود.

اگر متا با موفقیت بروز شود مقدار true و در غیر اینصورت false را بر می گرداند.

نکته مهم: برای به روزرسانی متادیتا در وردپرس بهتر است از توابع اختصاصی آن استفاده کنیم که در آبجکت های پست تابع update_post_meta، در آبجکت های یوزر تابع update_user_meta ، در آبجکت های کامنت تابع update_comment_meta و در آبجکت های term تابع update_term_meta می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


طراحی افزونه وردپرس