افزودن عنوان و توصیف اختصاصی برای CPT در وردپرس

افزودن عنوان و توصیف اختصاصی برای CPT در وردپرس

ممکن است نیاز داشته باشیم برای یک کاستوم پیج تمپلیت (custom page template یا به اختصار CPT)، عنوان و توصیف اختصاصی داشته باشیم. برای اینکار کافی است از قطعه کد زیر استفاده کنیم:   همچنین می توانیم کد زیر را در خود کاستوم پیج تمپلیت و قبل get_header قرار دهیم   4 / 5 ( […]

بیشتر بخوانید

1 نوامبر,2020بدون دیدگاه