افزودن عنوان و توصیف اختصاصی برای CPT در وردپرس

افزودن عنوان و توصیف اختصاصی برای CPT در وردپرس

ممکن است نیاز داشته باشیم برای یک کاستوم پیج تمپلیت (custom page template یا به اختصار CPT)، عنوان و توصیف اختصاصی داشته باشیم. برای اینکار کافی است از قطعه کد زیر استفاده کنیم:   همچنین می توانیم کد زیر را در خود کاستوم پیج تمپلیت و قبل get_header قرار دهیم  

بیشتر بخوانید

11 آبان,1399بدون دیدگاه