محاسبه طول یک آرایه در php محاسبه طول یک آرایه در php

شاخص ترین روش برای بدست آوردن تعداد المان ها یا همان طول یک آرایه، استفاده از تابع count می باشد:   این تابع یک ورودی آپشنال دیگر نیز دارد و آن اینست که حالت محاسبه طول را ...

بیشتر بخوانید

افزودن یا کاستن المان آرایه ها در php افزودن یا کاستن المان آرایه ها در php

فرض کنیم یک آرایه داریم و می خواهیم یک المان به انتهای آن اضافه کنیم. به صورت زیر امکان پذیر است:   تابع array_push در php همین کار را برای ما می کند. یعنی می توانیم با استفاده ...

بیشتر بخوانید