آموزش شی گرایی در php آموزش شی گرایی در php

یکی از قابلیت های مهم زبان php، پشتیبانی از برنامه نویسی شی گرا یا object oriented programming می باشد. در این نوشته قصد داریم آموزش شی گرایی در php را به صورت کامل ارائه دهیم. آشنایی با ...

بیشتر بخوانید

مفهوم شی گرایی در php مفهوم شی گرایی در php

در نسخه 5 زبان php، قابلیت جدیدی به نام برنامه نویسی شی گرا یا object oriented programming به اختصار oop، به آن اضافه شد که اساسا این زبان را دچار دگرگونی کرد و باعث پیشرفت چشمگیر آن گردید. ...

بیشتر بخوانید

قوانین نامگذاری کلاس در php قوانین نامگذاری کلاس ها در php

قوانین نامگذاری کلاس ها در php، تقریبا شبیه این قوانین در متغیرها، و مخصوصا قوانین نامگذاری توابع در php می باشد. یک کلاس با نام استاندارد می تواند باعث راحتی بیشتر در استفاده ...

بیشتر بخوانید

ویژگی یا property در کلاس ویژگی یا property در کلاس

ویژگی ها یا property های یک کلاس، یکی از بخش های اصلی شی گرایی می باشند. ویژگی ها نقش عمده ای در عملکرد متدها دارند و بدون وجود آنها، داشتن توابعی با عملکردی مناسب غیر ممکن ...

بیشتر بخوانید

متد یا method در کلاس متد یا method در کلاس

یکی از بخش های اصلی دیگر شی گرایی در php، متدهای کلاس می باشند. متدها محل پردازش دستورات در کلاس می باشند و یک کلاس از تعداد زیادی متد برای انجام نقش خود استفاده می کند. تعریف ...

بیشتر بخوانید

ثابت یا constant در کلاس ثابت یا constant در کلاس

ثابت ها همانطور که قبلا از آن ها استفاده می کردیم، در شی گرایی نیز کاربرد خودشان را دارند. ثابت ها برای تعریف مقادیری هستند که می خواهیم در طول کلاس، مقدار آن ها ثابت بماند. ...

بیشتر بخوانید

ارث بری یا inheritance در شی گرایی وراثت یا inheritance در شی گرایی

یکی از ویژگی های مهم برنامه نویسی شی گرا، وراثت یا inheritance می باشد. وراثت به این معناست که یک کلاس می تواند از یک کلاس دیگر اقتباس شود. در اینصورت دسترسی به مشخصات کلاس والد، ...

بیشتر بخوانید

متد سازنده یا construct__ در کلاس متد construct__ یا سازنده در کلاس

متد سازنده یا constructor، یک متد با اجرای خودکار می باشد که به محض ساخته شدن آبجکت، هندل می شود. این متد در بیشتر کلاس ها استفاده می شود. متد construct__ چیست؟ در بیشتر کلاس ها، نیاز ...

بیشتر بخوانید

مفهوم setter و getter در شی گرایی مفهوم setter و getter در شی گرایی

setter ها و getter ها نوع خاصی از متدها هستند که در کلاس تعریف می کنیم و هدف آنها کنترل دسترسی به ویژگی های کلاس می باشد. متد setter چیست؟ می دانیم که یک کلاس می تواند حاوی یک یا چند ...

بیشتر بخوانید

1 2