حذف متادیتا در وردپرس با استفاده از meta_id

اگر meta_id یک متادیتا را داشته باشیم، با استفاده از تابع delete_metadata_by_mid می توانیم آن متادیتا را حذف نماییم. 1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد حذف کردن ...

بیشتر بخوانید

بروزرسانی متادیتا در وردپرس با استفاده از meta_id

در پست دریافت متادیتا با استفاده از meta_id توضیح دادیم که اگر meta_id یک متادیتا را داشته باشیم، می توانیم اطلاعات دیگر آن را نیز دریافت نماییم. همچنین عملیاتی مانند بروزرسانی ...

بیشتر بخوانید

دریافت متادیتا در وردپرس با استفاده از meta_id

اگر meta_id متای خودمان را داشته باشیم , آبجکت آیدی آن را نداشته باشیم، با استفاده از تابع get_metadata_by_mid هم می توانیم اطلاعات دیگر این متا را نیز دریافت نماییم. یک آبجکت حاوی ...

بیشتر بخوانید

چک کردن وجود یا عدم وجود متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع metadata_exists

اگر نیاز شود بدانیم که متادیتای مدنظر ما وجود دارد یا خیر می توانیم از تابع metadata_exists استفاده کنیم. 1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد چک کردن آن ...

بیشتر بخوانید

دریافت متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع get_metadata

برای دریافت متادیتای مشخص می توانیم از تابع get_metadata استفاده نماییم. 1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت ...

بیشتر بخوانید

حذف متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع delete_metadata

اگر بخواهیم یکی از متادیتاهای موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع delete_metadata استفاده نماییم.     1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن ...

بیشتر بخوانید

بروزرسانی متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع update_metadata

این تابع تقریبا مشابه تابع add_metadata کار می کند با این تقاوت که اگر متا از قبل موجود باشد، آن را بروزرسانی می کند ولی اگر متا موجود نبود، با استفاده از تابع add_metadata آن را ایجاد ...

بیشتر بخوانید

افزودن متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع add_metadata

تابع add_metadata یک تابع اساسی در api متادیتای وردپرس است که در فایل meta.php هسته قرار دارد. این تابع برای افزودن متا به آبجکت ها (نظیر پست، کامنت، یوزر، ترم) استفاده می شود. در صورت ...

بیشتر بخوانید

گرفتن نام جدول های متا در وردپرس با استفاده از تابع get_meta_table_

در وردپرس چهار جدول برای ذخیره اطلاعات متا در نظر گرفته شده است. گاهی اوقات نیاز است در هنگام کار با sql ها، نام جدول متا را داشته باشیم. اگر نام جدول را به صورت دستی وارد ...

بیشتر بخوانید