آشنایی با دستور switch در php آشنایی با دستور switch در php

دستور switch یک جایگزین مناسب تر برای بعضی if-elseif های طولانی می باشد. این دستور خودش alternative های دیگری نیز دارد که به بعضی از آنها در این مطلب اشاره می کنیم. ساختار دستور switch ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با حلقه foreach در php آشنایی با حلقه foreach در php

حلقه foreach برای پیمایش یک آرایه بر اساس المان های آن استفاده می شود. این حلقه فقط روی آرایه ها و آبجکت ها کار می کند. سینتکس اول foreach بدون کلید المان ها:   سینتکس دوم foreach ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با حلقه for در php آشنایی با حلقه for در php

دستور for یکی از دستورات حلقه در php می باشد و با استفاده از آن می توانیم مجموعه ای از دستورات را به تعداد دلخواه تکرار کنیم. سینتکس دستور for:   چنانچه مشاهده می کنید، دستور ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با دستور while و do-while در php آشنایی با دستور while و do-while در php

دستور while ساده ترین نوع از حلقه ها در php می باشد. (حلقه ها برای اجرای چندباره کدها استفاده می شوند) با استفاده از دستور while می توانیم یک شرط پویا را تست کنیم و تا زمانی که آن ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با دستور شرطی if else در php آشنایی با دستور شرطی if else در php

دستور شرطی if یکی از دستورات پرکاربرد زبان برنامه نویسی php می باشد. زمانی که لازم باشد یک یا چند دستور تحت یک شرط مشخص اجرا شوند، از دستور if-else استفاده می کنیم. این دستور ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با عملگرها در php آشنایی با عملگرها در php

عملگر یا operator در operation ها یا expression ها استفاده می شوند. مثلا برای محاسبات ریاضی و یا ایجاد یک عبارت شرطی. عملگرها در php به 8 بخش قابل تقسیم اند: Arithmetic operators Assignment operators Comparison ...

بیشتر بخوانید

انواع داده در php آشنایی با انواع داده ها در php

می دانیم که متغیرها داده ها را در خود ذخیره می کنند. این داده ها می توانند انواع مختلفی داشته باشند و با آنها می توانیم کارهای مختلفی انجام دهیم. در php داده های زیر پشتیبانی ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با scope یا حوزه تعریف متغیرها در php

قبلا به صورت مفصل در مورد متغیرها در php صحبت کردیم. یکی از مفاهیم مهم در مورد متغیرها، حوزه تعریف متغیرها می باشد. حوزه تعریف متغیر یا scope متغیر، به محدوده ای گفته می شود ...

بیشتر بخوانید

آشنایی با متغیرها در php آشنایی با متغیرها در php

برای ذخیره کردن اطلاعات در php از متغیرها استفاده می شود. زمانی که میخواهیم داده های متغیری را در برنامه استفاده کنیم (مثل ورودی های یک تابع که معدل دانش آموزان مختلف را ...

بیشتر بخوانید

1 2 5 6