حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term

تاریخ: 26 نوامبر 2019

اگر تصمیم داشته باشیم یکی از term های موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع wp_delete_term استفاده نماییم.

زمانی که یک term را با این تابع حذف می کنیم، هم فرزندان این تابع حذف می شوند و هم متادیتاهای آن.

wp_delete_term( int $term, string $taxonomy, array|string $args = array() );

1- پارامتر term

آیدی term ای که قرار است حذف کنیم در این پارامتر قرار می گیرد.

2- پارامتر taxonomy

نام taxonomy مربوط به term مدنظر ما در این پارامتر قرار می گیرد.

 

مقادیری که این تابع برمی گرداند:

 1. حذف و مقدار true اگر term موجود بود
 2. عدم حذف و مقدار false اگر term موجود نبود
 3. عدم حذف و مقدار صفر اگر taxonomy ما از نوع category بود و term ما دسته دیفالت پیشفرض وردپرس بود. (دسته بندی نشده)
 4. عدم حذف و شی wp_error اگر term موجود بود ولی taxonomy معتبر نبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


آموزش term در وردپرس

17 مقاله آموزشی

 • آشنایی با term ها در وردپرس
 • دریافت لینک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_link
 • دریافت term های دلخواه در وردپرس با استفاده از تابع get_terms
 • به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term
 • افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term
 • حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category
 • حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists
 • عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس
 • بررسی وجود taxonomy با داشتن نام آن taxonomy
 • دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس
 • گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children
 • گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_by
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در یک پست
 • نمایش term های یک پست در وردپرس
 • طراحی افزونه وردپرس