دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس

تاریخ: 14 اردیبهشت 1400

اگر نام یک taxonomy را داشته باشیم، می توانیم با استفاده از متد get_taxonomy یک آبجکت حاوی تمام اطلاعات مربوط به این taxonomy را بدست آوریم:

get_taxonomy( string $taxonomy )

این متد نام taxonomy ما را می گیرد و تمام اطلاعات آن را در قالب یک آبجکت بر می گرداند.

اگر taxonomy ما موجود نبود، false برگردانده می شود.

متد get_taxonomy در سورس وردپرس

function get_taxonomy( $taxonomy ) {
  global $wp_taxonomies;
  if ( ! taxonomy_exists( $taxonomy ) ) {
    return false;
  }
  return $wp_taxonomies[ $taxonomy ];
}

مشاهده می کنیم که این متد، با استفاده از متد taxonomy_exists، وجود taxonomy را بررسی می کند و سپس آن را بر می گرداند.

برای مثال میخواهیم اطلاعات تکزانامی category را دریافت کنیم:

print_r ( get_taxonomy( 'category' ) );

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


آموزش term در وردپرس

17 مقاله آموزشی

 • آشنایی با term ها در وردپرس
 • دریافت لینک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_link
 • دریافت term های دلخواه در وردپرس با استفاده از تابع get_terms
 • به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term
 • افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term
 • حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category
 • حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists
 • عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس
 • بررسی وجود taxonomy با داشتن نام آن taxonomy
 • دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس
 • گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children
 • گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_by
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در یک پست
 • نمایش term های یک پست در وردپرس
 • طراحی افزونه وردپرس