بررسی وجود taxonomy با داشتن نام آن taxonomy

تاریخ: 14 اردیبهشت 1400

اگر نام یک taxonomy را داریم و بخواهیم چک کنیم که آیا آن taxonomy وجود دارد یا خیر، می توانیم از متد taxonomy_exists استفاده کنیم.

این متد، نام taxonomy ما را می گیرد و یک مقدار bool را return می کند. مقدار true اگر taxonomy ما موجود باشد و مقدار false اگر نباشد:

taxonomy_exists( string $taxonomy )

متغیر taxonomy$ رشته ای است که نام taxonomy ما می باشد و لازم است به این متد پاس دهیم.

 

متد taxanomy_exists در سورس وردپرس

File: wp-includes/taxonomy.php

function taxonomy_exists( $taxonomy ) {
  global $wp_taxonomies;
  return isset( $wp_taxonomies[ $taxonomy ] );
}

متغیر wp_taxonomies$ یک متغیر سراسری است که آرایه ای از همه ی taxonomy ها را در خودش دارد و کلید هر المان برابر نام taxonomy می باشد.

 

مثلا می خواهیم چک کنیم که آیا taxonomy با نام category و biawp وجود دارند یا خیر:

echo taxonomy_exists( 'category' ); //output: 1
echo taxonomy_exists( 'biawp' ); //output:

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


آموزش term در وردپرس

17 مقاله آموزشی

 • آشنایی با term ها در وردپرس
 • دریافت لینک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_link
 • دریافت term های دلخواه در وردپرس با استفاده از تابع get_terms
 • به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term
 • افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term
 • حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category
 • حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists
 • عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس
 • بررسی وجود taxonomy با داشتن نام آن taxonomy
 • دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس
 • گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children
 • گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_by
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در یک پست
 • نمایش term های یک پست در وردپرس
 • طراحی افزونه وردپرس