گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term

تاریخ: 23 نوامبر 2019

بسیاری از اوقات لازم می شود که مطالب با term (های) مشخصی را دریافت کنیم. این تابع آی دی term (های) مدنظر ما را می گیرد و آی دی مطالب دارای آن term (ها) را بر می گرداند.

 


get_objects_in_term( int|array $term_ids, string|array $taxonomies, array|string $args = array() )

 

پارامترهای تابع get_objects_in_term:

1- پارامتر term_ids :

در این پارامتر باید مشخص کنیم که قرار است مطالب با چه term یا term هایی را دریافت کنیم. اگر قرار است یک term باشد، آی دی آن را به صورت integer یا عدد وارد می کنیم و اگر قرار است چند term باشد، کافیست آی دی آن ها را در یک آرایه قرار دهیم و وارد تابع کنیم

 


// get objects by one term - category taxonomy for example
get_objects_in_term( 3, 'category' )

// get objects by multiple term - category taxonomy for example
get_objects_in_term( [3,4,5], 'category' )

 

همانطور که مشاهده فرمودید، برای این کار نیاز به آی دی term ها یا term_id داریم که باید بر حسب نیاز خود بتوانید آن ها را دریافت کنید.

 

2- پارامتر taxonomies:

این پارامتر برای دریافت نامک taxonomy یا taxonomy ها می باشد. اگر یک term داشته باشیم، طبعا یک taxonomy خواهیم داشت ولی اگر چند term داشته باشیم، در اینصورت ممکن است term های ما مربوط به taxonomy های متفاوتی باشند. در این مورد نیاز است نامک تمام taxonomy های مدنظر را وارد نماییم.

اگر یک taxonomy داشتیم، آن را به صورت رشته و اگر چند مورد داشتیم، همه ی آن ها در یک آرایه قرار داده و وارد تابع می کنیم.

 

 
// get objects by one taxonomy (all terms have same taxonomy) - category taxonomy for example 
get_objects_in_term( 3, 'category' ) 
get_objects_in_term( [3,4,5], 'category' ) 

// get objects by multiple taxonomy (all terms dont have same taxonomy) - category and post_tag taxonomy for example 
get_objects_in_term( [3,4,5], ['category','post_tag'] ) 

 

این پارامتر از این جهت اهمیت دارد که در ابتدای اجرای تابع، نامک taxonomy چک می شود. اگر نامک معتبر بود، تابع ادامه می یابد و یک آرایه حاوی آبجکت آی دی های مربوط به term های مدنظر ما برگردانده می شود. در غیر اینصورت کلاس wp_error هندل می شود و می توانیم دلیل خطا را نیز چاپ کنیم.

فرض کنید ما اشتباها به جای کلمه category از کلمه catagory استفاده کنیم. در اینصورت taxonomy وارد شده معتبر نبوده و wp_error برگردانده می شود:

 

WP_Error Object ( 
	[errors] => Array ( 
		[invalid_taxonomy] => Array ( 
			[0] => Invalid taxonomy. 
		) 
	) 
	[error_data] => Array () 
);

 

3- پارامتر args:

این پارامتر برای مرتب کردن آبجکت ها استفاده می شود. مثلا مرتب سازی بر حسب ASC (آیدی از کوچک به بزرگ) صورت گیرد یا بر حسب DESC (آیدی از بزرگ به کوچک)

 

//order by ASC
get_objects_in_term( 30, 'category', array( 'order' => 'ASC' ) );

//order by DESC
get_objects_in_term( 30, 'category', array( 'order' => 'DESC' ) );

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


آموزش term در وردپرس

17 مقاله آموزشی

 • آشنایی با term ها در وردپرس
 • دریافت لینک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_link
 • دریافت term های دلخواه در وردپرس با استفاده از تابع get_terms
 • به روزرسانی term در وردپرس با استفاده از تابع wp_update_term
 • افزودن term در وردپرس با استفاده از تابع wp_insert_term
 • حذف term با تکزانامی category در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_category
 • حذف term در وردپرس با استفاده از تابع wp_delete_term
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در وردپرس با استفاده از تابع term_exists
 • عملیات crud متادیتای term ها در وردپرس
 • بررسی وجود taxonomy با داشتن نام آن taxonomy
 • دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس
 • گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children
 • گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term
 • گرفتن اطلاعات یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_by
 • چک کردن وجود یا عدم وجود term در یک پست
 • نمایش term های یک پست در وردپرس
 • طراحی افزونه وردپرس