دریافت اطلاعات taxanomy با استفاده از نام taxonomy در وردپرس

اگر نام یک taxonomy را داشته باشیم، می توانیم با استفاده از متد get_taxonomy یک آبجکت حاوی تمام اطلاعات مربوط به این taxonomy را بدست آوریم: این متد نام taxonomy ما را می گیرد و تمام اطلاعات ...

بیشتر بخوانید

چک کردن وجود یا عدم وجود متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع metadata_exists

اگر نیاز شود بدانیم که متادیتای مدنظر ما وجود دارد یا خیر می توانیم از تابع metadata_exists استفاده کنیم. 1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد چک کردن آن ...

بیشتر بخوانید

دریافت متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع get_metadata

برای دریافت متادیتای مشخص می توانیم از تابع get_metadata استفاده نماییم. 1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن را داریم مربوط به کدام نوع آبجکت ...

بیشتر بخوانید

حذف متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع delete_metadata

اگر بخواهیم یکی از متادیتاهای موجود را حذف کنیم، می توانیم از تابع delete_metadata استفاده نماییم.     1- پارامتر meta_type توسط این پارامتر مشخص می کنیم متایی که قصد ویرایش آن ...

بیشتر بخوانید

بروزرسانی متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع update_metadata

این تابع تقریبا مشابه تابع add_metadata کار می کند با این تقاوت که اگر متا از قبل موجود باشد، آن را بروزرسانی می کند ولی اگر متا موجود نبود، با استفاده از تابع add_metadata آن را ایجاد ...

بیشتر بخوانید

افزودن متادیتا در وردپرس با استفاده از تابع add_metadata

تابع add_metadata یک تابع اساسی در api متادیتای وردپرس است که در فایل meta.php هسته قرار دارد. این تابع برای افزودن متا به آبجکت ها (نظیر پست، کامنت، یوزر، ترم) استفاده می شود. در صورت ...

بیشتر بخوانید

گرفتن نام جدول های متا در وردپرس با استفاده از تابع get_meta_table_

در وردپرس چهار جدول برای ذخیره اطلاعات متا در نظر گرفته شده است. گاهی اوقات نیاز است در هنگام کار با sql ها، نام جدول متا را داشته باشیم. اگر نام جدول را به صورت دستی وارد ...

بیشتر بخوانید

گرفتن فرزندان یک term در وردپرس با استفاده از تابع get_term_children

اگر taxonomy مربوط به term ما از نوع سلسله مراتبی یا hierarchical باشد، می توانیم برای term های والد، term های فرزند ایجاد نماییم. در اینصورت گاهی نیاز می شود بدانیم که term های فرزند یک ...

بیشتر بخوانید

گرفتن مطالب با term های خاص در وردپرس با استفاده از تابع get_objects_in_term

بسیاری از اوقات لازم می شود که مطالب با term (های) مشخصی را دریافت کنیم. این تابع آی دی term (های) مدنظر ما را می گیرد و آی دی مطالب دارای آن term (ها) را بر می گرداند.     پارامترهای ...

بیشتر بخوانید

1 2 3 4 5